Natronzellstoff & Papierfabriken AG, Sammelaktie

100.000 RM

Art.Nr.9842

Berlin Okt. 1942

EUR 115,00

Gegründet am 3.5.1918. Herstellung von Natronzellstoff, Natronkraftpapier, Krepppapier, Sackpapier usw. Beteiligung von 1945: Papierfabrik Krappitz AG, Berlin. Großaktionär von 1945: Zellstofffabrik Waldhof, Mannheim (über 90%). Firmenmantel: 1945 verlagert nach Mannheim-Waldhof. Ab 1976 GmbH.
Branche: Papier
Art.Nr.9842 bestellen